Doel

Way-Out is een organisatie met lef! Wij leveren hulpverlening op maat en kijken daarbij verder dan de bestaande paden. Er zijn immers meerdere wegen om doelen te bereiken.

Onze hoofddoelstelling is om het aantal jongeren dat thuis zit of dreigt uit te vallen op school, fors te verminderen door hen te helpen emotioneel weerbaar te worden en een zinvolle daginvulling te bieden.

Dit doen wij door jongeren een veilige plek met weinig prikkels te bieden waar ze de aandacht krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Op die manier krijgt iedereen de mogelijkheid om aan persoonlijke doelen te werken.

De uitgangspunten van Way-Out Dagbegeleiding zijn:

  • Emotionele weerbaarheid ondersteunen
  • Achterstanden voorkomen
  • Stimuleren schoolmotivatie
  • Schoolangst reduceren en/of het (weer) schoolrijp maken 

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar Contact.