Over ons

Way-Out is een samenwerkingsverband tussen Pandor Jeugdzorg en Basic Trust.


Door het bundelen van onze krachten bieden wij hulpverlening op maat. Onze kernwoorden hierbij zijn: contact en nabijheid en vertrouwen in de kracht en eigenheid van onze cliënten en werknemers. Wij zijn steeds op zoek naar de beste manier om de hulpverlening zo efficiënt, passend en juist in te vullen.

 

Pandor Jeugdzorg 

Pandor biedt ambulante begeleiding aan jongeren en gezinnen tot 18 jaar en in uitzonderlijke gevallen ook aan jongeren tot en met 21 jaar (op basis van de verlengde jeugdwet/WMO). Pandor is gespecialiseerd in complexe gezinscasuïstiek waarbij er sprake is van problematiek op meerdere levensgebieden.

Meer weten over Pandor? Neem direct een kijkje op de website

Basic Trust 

Basic Trust biedt jeugd-ggz aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Basic Trust is gespecialiseerd in behandeling van kinderen met een tekort aan basisvertrouwen, hechtingsproblematiek, trauma, angst en gedragsproblemen.
Basic Trust werkt vanuit de basis, aan de basis. Deze basis is het vertrouwen dat een kind heeft in zichzelf en in zijn vaste opvoeders. Vertrouwen dat angsten en bedreigingen overwonnen kunnen worden in de nabijheid van de opvoeders, dat er troost en bescherming is en passende begeleiding. Door allerlei omstandigheden kan dit vertrouwen beschadigd zijn geraakt en heeft het kind onvoldoende vertrouwen in zichzelf en anderen.

De Basic Trustmethode is een wetenschappelijk beproefde aanpak die het basisvertrouwen van een kind herstelt. Vanuit de basis….

Meer weten over Basic Trust? Ga direct naar de website 

Voor meer informatie of aanmelden, ga naar Contact.