Werkwijze

Het team van Way-out richt zich op het begeleiden van jongeren door een programma op maat, gericht op emotionele weerbaarheid. We combineren psychologische interventies en sociale vaardigheidstrainingen met verschillende werkvormen waaronder sport, techniek, IT of creativiteit. Bij iedere werkvorm wordt de nadruk gelegd op gezond psychosociaal functioneren.

Het doel is om de jongere weerbaar te maken. Met als positief gevolg dat de jongere gemotiveerd raakt om terug te keren naar school en er minder kans op schooluitval is. 

Way-Out Dagbegeleiding is laagdrempelig en kleinschalig. De veiligheid en het welzijn van de jongere staan voorop. Wij bieden een prikkelarme omgeving en werken samen met betrokken en gekwalificeerde zorgverleners.

We werken praktisch, snel en zorgvuldig. Op dit moment is er geen wachtlijst waardoor we snel met de jongere aan de slag kunnen. Dit voorkomt verdere leerachterstand of schooluitval. De jongere leert weer op zichzelf en op anderen te vertrouwen en kan daardoor de draad van zijn puberleven weer oppakken.

Als dat nodig is zoeken we samen met de jongere naar het hanteerbaar maken van persoonlijke problemen. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers worden nauw bij het proces betrokken.
 
Voor meer informatie of aanmelden, ga naar Contact